24 ulice w Wawrze, których nazwy mają głębszy sens

Oto nazwy ulic w Wawrze, które mają związek /większy lub mniejszy/ z naszą dzielnicą.

1. Kaczy Dół – to dawna nazwa Międzylesia
2. Wał Miedzeszyński- od wału przeciwpowodziowego ciągnącego się od Saskiej Kępy do Wawra
3. Przewodowa- można się domyślać, że nazwa nawiązuje do Instytutu Łączności działającego przy tej ulicy
5. Droga Golfowa- od pola golfowego, które miało powstać nad wiślanym stromym brzegiem
6. Trakt Lubelski- tędy pędzono bydło z południa Polski na warszawskie targowiska
7. 27 grudnia- ulica przy miejscu egzekucji dokonanej przez Niemców w 1939r na ludności cywilnej
8. Zagórzańska- jej przedłużeniem w lasach dotrzemy do Zagórza w gm. Wiązowna
9. Nad Wisłą- wiadomo
10. Retmańska- retmani to kapitanowie wiślanych tratew, którymi dawniej spławiano towary do Warszawy i Gdańska
11. Wiślanego Nurtu- wiadomo
12. Wojtyszki- Wacław Wojtyszko był wawerskim działaczem społecznym i patriotycznym
13. Cygańska- położona przy tzw. Stawach Cygańskich na Zbójnej Górze, w tym miejscu w okresie międzywojennym często obozowali Cyganie
14. Trakt Napoleoński- podobno dla upamiętnienia szlaku przemarszu wojsk napoleońskich
15. Zbójnogórska- od Zbójnej Góry czyli terenów położonych w Radości
16. Jeziorowa- położona na terenie Zerznia, w pobliżu znajdują się małe jeziorka m.in. Sporne, Łacha Zbytki, Żabie
17. Sadulska- od Sadula, wawerskiego osiedla
18. Łasaka- Henryk Łasak był kolarzem i trenerem kolarskim, urodzonym w os. Las, tam też jego imieniem nazwano ulicę
19. Zastowska- od Zastowa czyli części dzielnicy
20. Szpotańskiego- Kazimierz Tadeusz Szpotański był polskim inżynierem elektrykiem, pionierem przemysłu aparatów elektrycznych, założycielem zakładów należących do Fabryki Aparatów Elektrycznych w Międzylesiu
21. Marysińska- wiadomo
22. Dzieci Polskich- nazwa prawdopodobnie związana z Centrum Zdrowia Dziecka, które jest położone przy tej ulicy
23. Skrzyneckiego- generał Jan Skrzynecki był wodzem naczelnym podczas powstania listopadowego, dowodził m.in. w II bitwie pod Wawrem
24. Kościuszkowców- od 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, która podczas II Wojny Światowej przeszła przez tereny Wawra w kierunku Pragi

Udostępnij