Śladami powstańców styczniowych

22 stycznia obchodziliśmy rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, powstania narodowego przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszonego Manifestem 22 stycznia a wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni 1864, zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego, tj. Królestwo Polskie i ziemie zabrane.

Było największym polskim powstaniem narodowym, spotkało się zpoparciem międzynarodowej opinii publicznej. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Przez oddziały powstania styczniowego przewinęło się około 200 000 ludzi.

Najbliżej Wawra, potyczki z oddziałami rosyjskimi stoczono w Rembertowie, Starej Miłosnej, Okóniewie, Wiązownie, oraz w pobliżu Otwocka i Karczewa.

Na granicy Wawra i Wiązowny a dokładnie Zagórza, pod śródleśną wydmą znajduje się zbiorowa mogiła powstańców styczniowych 1863 roku. Brak jest bliższych informacji co do nazwisk i liczby pochowanych. Prawdopodobnie spoczywają tutaj zmarli z ran żołnierze z oddziału żandarmerii narodowej, który walczył w Starej Miłosnej 8 sierpnia 1863 roku lub 25 stycznia 1864 roku. Pomnik na niej stojący ufundowany został przez Franciszka Skibińskiego z Gródka na początku XX w. Po II Wojnie Światowej na pomniku został umieszczony orzeł w koronie, znak Polski Walczącej, i napis: POWSTAŃCOM/ 1863 R./ ŻOŁNIERZOM/ 1920 R./ 1939 R./ W HOŁDZIE/ RODACY. Mówi się, też że zwłoki z tej mogiły mogły zostać przeniesione, lecz nie mamy potwierdzenia tego faktu. Od 3 lat w Wawrze organizowany jest Marsz Śladami Powstania Styczniowego wiodący z Aleksandrowa do mogiły, gdzie odbywa się uroczystość upamiętniająca powstańców. Najbliższy marsz odbędzie się w sobotę 26 stycznia, początek godz.14:30, Wawerskie Centrum Kultury w Aleksandrowie, ul. Samorządowa 10.

Na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Izbickiej w Radości znajduje się skromna ziemna mogiła z kamienną stellą. Spoczywa tutaj weteran 1863 roku Lebiedziewicz, zmarły 3 sierpnia 1927 roku w wieku 87 lat. Na mogile weterana powstania 1863 roku, na skromnym kamiennym nagrobku widnieje napis: ŚP./ LEBIEDZIEWICZ UCZESTNIK POWSTANIA 63 R./ PODPORUCZNIK ŻYŁ LAT 87/ ZM. D. 3 SIERP./ 1927 R. PROSI PRZECHODNIA O ZDROWAŚ MARIA.

Na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Cylichowskiej w Zerzniu, znajduje się mogiła sędziego pokoju, weterana 1863 roku Antoniego Świeckiego, zmarłego 14 grudnia 1918 roku w wieku 74 lat.

fot. WawerNews – mogiła powstańcza

Udostępnij