Staw Rajcy

W cyklu Ciekawy Wawer dziś opowieść o kolejnym, po Torfach, jeziorku w naszej dzielnicy. Staw Rajcy, bo o nim mowa, znajduje się w Radości a dokładnie na Zbójnej Górze. To specyficzny akwen. Raz jest a raz go nie ma. Zwłaszcza w okresie letnim gdy wysycha. W okresie zimowo-wiosennym zapełnia się wodą. Nazywany jest potocznie “rajsiakiem”. Przed II Wojną i trochę po niej był dość popularnym kąpieliskiem.

Śródleśne jeziorko leży na podmokłym i bagiennym obszarze pociętym kanałkami. Ma powierzchnię 256 m2. Na środku akwenu znajduje się mała wysepka. Miejsce obfituje w dziką faunę i florę. Najłatwiej dojść do jeziorka leśnym przedłużeniem ul. Powiatowej.

fot. WawerNews.pl

Udostępnij