Co słychać na przebudowie linii kolejowej nr 7?

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizują odcinek torów od stacji Warszawa Wschodnia do stacji Warszawa Wawer. Budowane są dwa nowe tory od Warszawy Gocławek do Warszawy Wawer, co umożliwi rozdzielenie ruchu aglomeracyjnego i dalekobieżnego.

Kontynuowane są prace na stacji Warszawa Wawer, która zapewni lepszy dostęp do kolei. Na linii prowadzone są roboty przy budowie pięciu nowych przejść podziemnych, które zwiększą poziom bezpieczeństwa w sąsiedztwie linii kolejowej. Przebudowywane jest także istniejące przejście na stacji Warszawa Wawer, które ujęte jest w gminnej ewidencji zabytków.

Kolejarze wybudują też kanalizację w rejonie skrzyżowania ulic Kaczeńca ze Skrzyneckiego oraz przejście podziemne pod torami. Na czas prac ul. Kaczeńca jest zamknięta.

Z uwagi na kolizje, na które wykonawca natrafił w obrębie ul. Kaczeńca niezbędne jest dostosowanie dokumentacji projektowej do stanu faktycznego. Po aktualizacji dokumentacji możliwa będzie realizacja robót. Zakończenie przebudowy oraz oddanie do ruchu ul. Kaczeńca planowane jest do dnia 31 października 2023 r. Niemniej należy podkreślić, że oddanie do ruchu omawianej ulicy uzależnione jest od zatwierdzenia stałej organizacji ruchu przez zarządcę drogi.

Budowany jest nowy peron przystanku Warszawa Gocławek pod wiaduktem na ul. Marsa. Budowane jest również przejście podziemne z pochylniami i schodami oraz dojściem na peron. Windy i schody ułatwią dostęp na wiadukt.

Na przystanku Warszawa Olszynka Grochowska peron jest przebudowywany. Remontowana jest także wiata przystankowa oraz powstanie nowa kładka nad torami, która zostanie wyposażona w windy. Będzie system dynamicznej informacji pasażerskiej, na którym wyświetlane będą informacje o przyjazdach i odjazdach pociągów. Ponadto między przystankiem Warszawa Olszynka Grochowska a Warszawa Gocławek wybudowane zostaną przejścia do rezerwatu Olszynka Grochowska.

Między Warszawą Wschodnią a Warszawą Olszynka Grochowska w budowie jest nowy przystanek Warszawa Grochów w pobliżu szpitala na ul. Szaserów. Wybudowany zostanie peron wyspowy z wiatą. Będzie także system informacji pasażerskiej. Obiekt zapewni lepszy dojazd m.in. do osiedli i kliniki.

Zakończenie zasadniczych prac na odcinku od Warszawy Wschodniej do stacji Warszawa Wawer zaplanowane jest do końca bieżącego roku.

W przygotowaniu odcinek PKP Wawer – Otwock

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowują się do przebudowy ostatniego odcinka – Warszawa Wawer – Otwock. Dla projektu opracowana została już dokumentacja projektowa. Obecnie pozyskiwane są niezbędne decyzje środowiskowe (ich zakończenie planowane jest do końca 2023 r.)  Na przełomie I/II kwartału 2024 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych dla tego odcinka.

W ramach prac planowana jest dobudowa dwóch dodatkowych torów, co umożliwi oddzielenie ruchu dalekobieżnego od aglomeracyjnego. To ważna część inwestycji, gdyż pozwoli na zwiększenie przepustowości linii, a tym samym zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów.

Zwiększy się poziom bezpieczeństwa w pobliżu linii kolejowej – inwestycja obejmuje budowę łącznie 20 nowych podziemnych przejść dla pieszych, w 6 lokalizacjach wskazanych przez lokalne samorządy (4 na terenie dzielnicy Wawer i 2 na terenie Józefowa) oraz przebudowa jednego na stacji Warszawa Falenica.

Przebudowane zostaną stacje i przystanki: Warszawa Falenica, Warszawa Anin, Warszawa Międzylesie, Warszawa Radość, Warszawa Miedzeszyn a także Michalin, Józefów i Otwock Świder. Zostaną na nich wybudowane przejścia podziemne, które zapewnią bezpieczną komunikację na perony. Wszystkie obiekty zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. O przyjazdach i odjazdach pociągów informować będzie system dynamicznej informacji pasażerskiej na peronach.

Wyższy poziom bezpieczeństwa i lepszą komunikację drogową zapewnią cztery nowe bezkolizyjne skrzyżowania – tunele w Falenicy, Radości, wiadukt na ul. Werbeny – Brucknera (pogranicze Warszawy i Józefowa) oraz wiadukty w Michalinie i Józefowie.

Projekt „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I i etap II” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

źródło: PKP PLK, fot. Wawer News

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Przeczytaj także: