Falenicka sosenka pomnikiem przyrody?

Tak, to możliwe- wszystko w naszych czyli mieszkańców rękach. Trwają konsultacje w tej sprawie.

Urząd m.st. Warszawa zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (sosna zwyczajna, rosnąca na terenie pasa drogowego ul. Patriotów, pomiędzy ul. Świtezianki i ul. Ochoczą, w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy).

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy przy pl. Bankowym 2.

Konsultacje trwają od 15 lutego do 9 marca 2021.

Jak można wziąć udział w konsultacjach? Wypełniony formularz należy dostarczyć do 9 marca 2021 na:

– adres poczty elektronicznej mpiatek@um.warszawa.pl,

– numer faksu 22/ 443 25 02,

– adres siedziby Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

Link do strony: http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/dla_ngo_sosna…

fot. UD Wawer

Udostępnij

Przeczytaj także