WawerNews.pl- wiadomości lokalne

Ważne, użyteczne i ciekawe informacje o dzielnicy Wawer

III Marsz Śladami Powstańców Styczniowych- relacja

26.01.2019, odbył się III Marsz Śladami Powstańców Styczniowych 1863 r. Marsz wiódł z Aleksandrowa leśnymi duktami do mogiły powstańczej w Zagórzu.

Tam odśpiewano hymn państwowy, odmówiono modlitwę, apel poległych oraz złożono kwiaty. Oglądaliśmy pokaz strzelania z broni palnej jak i armaty w wykonaniu rekonstruktorów.

W aleksandrowskiej filii Wawerskiego Centrum Kultury odbyła się pogadanka na temat powstania oraz uzbrojenia a także koncert pieśni z epoki.

Na głodnych i spragnionych czekała gorąca herbata, żurek i kiełbaski z ogniska.

W marszu wziął udział m.in. z-ca burmistrza Wawra- Jacek Wiśnicki a także wawerski szczep harcerzy “Błękitni”.

Organizatorami było Stowarzyszenie Semper Fidelis Res Publicae oraz aleksandrowska filia Wawerskiego Centrum Kultury. Patronem medialnym wydarzenia był WawerNews.pl.

Mogiła znajduje się na granicy Wawra i Wiązowny a dokładnie Zagórza, pod śródleśną wydmą znajduje się zbiorowa mogiła powstańców styczniowych 1863 roku. Brak jest bliższych informacji co do nazwisk i liczby pochowanych. Prawdopodobnie spoczywają tutaj zmarli z ran żołnierze z oddziału żandarmerii narodowej, który walczył w Starej Miłosnej 8 sierpnia 1863 roku lub 25 stycznia 1864 roku. Pomnik na niej stojący ufundowany został przez Franciszka Skibińskiego z Gródka na początku XX w. Po II Wojnie Światowej na pomniku został umieszczony orzeł w koronie, znak Polski Walczącej, i napis: POWSTAŃCOM/ 1863 R./ ŻOŁNIERZOM/ 1920 R./ 1939 R./ W HOŁDZIE/ RODACY. Mówi się, też że zwłoki z tej mogiły mogły zostać przeniesione, lecz nie mamy potwierdzenia tego faktu. 

fot. & video WawerNews.pl

Skomentuj za pomocą Facebook-a