WawerNews.pl- wiadomości lokalne

Ważne, użyteczne i ciekawe informacje o dzielnicy Wawer

Kolejny czujnik jakości powietrza w Wawrze

Zamontowano kolejny czujnik do badania jakości powietrza w Wawrze. Tym razem stan powietrza mogą śledzić uczniowie Szkoły Podstawowej nr 218 w Aninie.

Przy tej okazji z uczniami szkoły spotkał się Jacek Wiśnicki – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wawer. Czujnik Airly powstał dzięki wsparciu firmy Santander i Fundacji Kapitał Młodych.

“Montaż czujnika wraz z tablicą i wyświetlaczem to inicjatywa Fundacja Kapitał Młodych, która znalazła finansowanie tego urządzenia. Jestem im za to bardzo wdzięczny. Niebawem zawiśnie kolejny miernik na ul. Włókienniczej, również z inicjatywy mieszkańców.” – informuje z-ca burmistrza Jacek Wiśniewski.

System Airly jest w pełni zintegrowany – od urządzeń do oprogramowania. Poprzez sensory Airly możliwe jest zbieranie, przetwarzanie i interpretowanie danych w czasie rzeczywistym.

W oparciu o te dane, na mapie online oznaczane są m.in. informacje o jakości powietrza. Sensory Airly mierzą m.in.: poziom stężenia pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10, temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz wilgotność powietrza.

Stan powietrza w Wawrze można śledzić na stronie: https://airly.eu/map/pl/#52.22510,21.01690

fot. Dzielnica Wawer

Skomentuj za pomocą Facebook-a