Kolejny etap prac na linii kolejowej nr 7

12 czerwca rozpoczną się prace na odcinku Warszawa Wawer – Warszawa Wschodnia. Wykonawca przystąpi do modernizacji torów linii numer 7 i budowy nowego przystanku Warszawa Grochów.

fot. PKP PLK

Modernizowane będą tory, przystanki Warszawa Gocławek i Warszawa Olszynka Grochowska oraz budowany nowy przystanek Warszawa Grochów.

Kontynuowane będą prace na stacji Warszawa Wawer oraz przy budowie 5 nowych przejść podziemnych. Prace wymagają wprowadzenia zmian w organizacji ruchu pociągów, które zostały uzgodnione z przewoźnikami.

Na czas długiego weekendu czerwcowego, zaplanowano budowę tymczasowego połączenia torów linii kolejowej numer 7 z torami zmodernizowanej już linii 506. Umożliwi to sprawne przejazdy między Warszawą Wawer a Warszawą Wschodnią i kontynuację prac.

12 czerwca ruch pociągów zostanie wznowiony ale pociągi będą kursować z pominięciem Warszawy Olszynki Grochowskiej. Podróżni na stacji Warszawa Wawer skorzystają z tymczasowego peronu. Dwu krawędziowy peron usytuowany przy przejściu w poziomie szyn od strony Anina umożliwi sprawne podróże do końca bieżącego roku. Natomiast podróżni z okolic Warszawy Olszynki Grochowskiej, na czas modernizacji, proszeni są o korzystanie z komunikacji miejskiej.

Więcej o utrudnieniach w ruchu pociągów: Kolejne zmiany w kursowaniu pociągów na linii otwockiej

Widać już nowy peron przystanku Warszawa Gocławek pod wiaduktem na ul. Marsa. Budowane jest także przejście podziemne z pochylniami i schodami oraz dojściem na peron. Windy i schody ułatwią dostęp na wiadukt.

PKP Gocławek, fot. PKP PLK

Na przystanku Warszawa Olszynka Grochowska peron zostanie przebudowany, odremontowana zostanie wiata przystankowa. Będzie system dynamicznej informacji pasażerskiej. Kładka nad torami zostanie przebudowana i wyposażona w windy.

Między Warszawą Wschodnią a Warszawą Olszynka Grochowska będzie nowy przystanek Warszawa Grochów w pobliżu szpitala na ul. Szaserów. Wybudowany zostanie peron wyspowy z wiatą. Będzie system informacji pasażerskiej. Kolej zapewni lepszy dojazd m.in. do osiedli i kliniki.

Przejście podziemne jak i wiata na PKP Wawer zostaną odrestaurowane. Są wpisane do gminnej ewidencji zabytków więc prace będą prowadzone w porozumieniu z konserwatorem zabytków.

fot. wawernews.pl

Założenia projektu „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap II”

Celem projektu jest umożliwienie rozdzielenia ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego poprzez budowę czterech torów między Warszawą Wschodnią a Otwockiem.

Dzięki temu wzrośnie przepustowość i więcej składów będzie mogło kursować między Warszawą a Otwockiem i Warszawą a Lublinem. Oznacza to sprawniejsze, bardziej przewidywalne podróże w aglomeracji i na trasach dalekobieżnych. W ramach inwestycji przewidziano montaż nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

W ramach obecnie prowadzonych prac podróżni zyskają:

 • Nowy przystanek Warszawa Grochów. Powstanie w pobliżu szpitala na ul. Szaserów przy ul. Wiatracznej. Kolej zapewni lepszy dojazd m.in. do osiedli i do kliniki. Wybudowany zostanie peron wyspowy z wiatą.
 • Bardziej komfortowe perony na przystankach:
  • Warszawa Olszynka Grochowska – nowy peron, kładka nad torami zostanie wyremontowana i wyposażona w windy.
  • Warszawa Gocławek – nowy peron wsypowy wybudowany zostanie bliżej wiaduktu drogowego na ulicy Marsa, dzikie temu będzie bardziej zintegrowany z komunikacją miejską. Dojście do peronów ułatwi przejście podziemne z pochylniami. Do wiaduktu prowadzić będą m.in. windy.
  • Warszawa Wawer – peron zostanie przebudowany, a przejście podziemne będzie wyposażone w windy. Wiata peronowa zostanie odrestaurowana.

Każdy z obiektów wyposażony zostanie system informacji pasażerskiej. Dla ułatwienia komunikacji w mieście wybudowanych zostanie 5 przejść podziemnych, w 3 lokalizacjach według potrzeb mieszkańców:

 • ul. Goździków (z możliwością dojścia do peronu Warszawa Gocławek)
 • ul. Korkowej (obecnie przejście kat. E)
 • ul. Tomasza Edisona (według potrzeb mieszkańców)
 • ul. Jana Skrzyneckiego (według potrzeb mieszkańców)
 • pomiędzy ul. IV Poprzeczną a V Poprzeczną (według potrzeb mieszkańców)

W celu zwiększenia przepustowości linii i umożliwienia zwiększania liczby pociągów wybudowane zostaną dwa tory na odcinku z Warszawy Gocławek do Warszawy Wawer (ok. 3 km) oraz zmodernizowanych zostanie ok. 10 km torów na linii nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Warszawa Wawer oraz na linii nr 506 Warszawa Antoninów – Warszawa Gocławek wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Dzięki inwestycji podróżni na terenie dzielnicy Wawer zyskają także:

 • 25 nowych przejść podziemnych
  • przejścia do peronów (Warszawa Wawer, Warszawa Anin, Warszawa Międzylesie, Warszawa Radość, Warszawa Miedzeszyn, Warszawa Falenica, Michalin, Józefów, Świder)
  • przejścia ułatwiające mieszkańcom poruszanie w dzielnicach:
   • ul. Patriotów/Odeska (wskazane przez Samorząd Wawra)
   • ul. Patriotów/Wielowiejska (wskazane przez Samorząd Wawra)
   • ul. Halna/Gruntowa (wskazane przez Samorząd Wawra)
   • ul. Patriotów/Michalinki (wskazane przez Samorząd Wawra)
   • w okolicy ul. Cicha – Matejki (wskazane przez Samorząd Józefowa)
   • okolice ul. Wroniej (wskazane przez Samorząd Józefowa)
   • ul. Montażowa (obecnie przejście kat E)
 • Przebudowane, istniejące przejście podziemne na stacji Warszawa Falenica
 • Przebudowane perony wraz z nowym systemem dynamicznej obsługi pasażerskiej:
  • przystanek Warszawa Anin
  • przystanek Warszawa Międzylesie
  • przystanek Warszawa Radość
  • przystanek Warszawa Miedzeszyn
  • stacja Warszawa Falenica
 • W miejscu przejazdów kolejowo–drogowych wybudowane zostaną bezpieczniejsze skrzyżowania bezkolizyjne:
  • przejazd w Radości, ul. Panny Wodnej – Izbicka (dzielnica Wawer) zastąpiony zostanie tunelem (w dotychczasowej lokalizacji)
  • przejazd w Falenicy, ul. Walcownicza – Bysławska (dzielnica Wawer) zastąpiony zostanie tunelem (w dotychczasowej lokalizacji)

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

źródło: PKL PLK

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *