Od stycznia nowy system opłat za odbiór odpadów

W styczniu wchodzi w życie nowy system i nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych w Warszawie.

Rada m.st. Warszawy przyjęła nową propozycję systemu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zakłada ona, że stawki mają być naliczane od gospodarstwa domowego. Więcej informacji można uzyskać pod numerami tel.: 22 325 60 20, 22 325 60 21

18 listopada 2021 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

16 grudnia 2021 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło nieważność uchwały w części wprowadzającej zróżnicowanie wysokości stawek opłaty w zależności od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

Z powodu ww. rozstrzygnięcia 17 grudnia 2021 r. Rada m.st. Warszawy uchwaliła zmianę metody ustalania opłaty. 

W zabudowie wielolokalowejstała wysokość opłaty – 85 zł od gospodarstwa domowego.  Pozostałe stawki pozostają bez zmian.
Mieszkańcy domów jednorodzinnychzapłacą miesięcznie 107 zł. Dla tych, którzy zdecydują się na kompostowanie bioodpadów, przewidziana jest ulga w wysokości 9 zł, dzięki której opłata spadnie do 98 zł.
Nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowyopłata w wysokości 181,90 zł za rok od każdego domku letniskowego na nieruchomości.  
Inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkoweopłata w wysokości 181,90 zł za rok.
Stawki opłat dla pozostających w miejskim systemie gospodarki odpadami (otwiera się w nowej karcie)nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w nich odpady komunalne, ustalono od pojemności opróżnianych pojemników zgodnie z zestawieniem:120 litrów – w wysokości 18,44 zł; 240 litrów – w wysokości 36,88 zł; 660 litrów – w wysokości 101,42 zł; 770 litrów – w wysokości 118,32 zł; 1100 litrów – w wysokości 169,03 zł; 2500 litrów – w wysokości 384,16 zł; 3500 litrów – w wysokości 537,83 zł; 4000 litrów – w wysokości 614,66 zł; 5000 litrów – w wysokości 768,33 zł; 7000 litrów – w wysokości 1075,66 zł; 10000 litrów – w wysokości 1536,66 zł; 12000 litrów – w wysokości 1844,00 zł; 14000 litrów – w wysokości 2151,33 zł; 16000 litrów – w wysokości 2458,66 zł; 20000 litrów – w wysokości 3073,33 zł; 36000 litrów – w wysokości 5532,00 zł.

Powyższe stawki zostały ustalone dla osób, które – zgodnie z wymogiem prawnym – będą segregować odpady. Dla tych, którzy będą to robić w sposób nieprawidłowy lub unikać segregacji, opłata będzie wynosić dwukrotność stawki ustalonej dla osób segregujących.  

Deklarację należy złożyć najpóźniej do 10 lutego 2022 r. w dowolny sposób:

 • w Wawerskim Centrum Kultury, ul. Żegańska 1a, 04-713 Warszawa;
 • w formie elektronicznej za pomocą platformy (ePUAP);
 • przesłać listem poleconym do urzędu dzielnicy;
 • skrzynka podawcza urzędu 24/7.

Dodatkowe terminy przyjmowania deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • 15 stycznia 2022 r. – godz. 9:00-14:00 – Falenica – Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 25, ul. Walcownicza 4/6, 04-921 Warszawa,
 • 5 lutego 2022 r. – godz. 9:00-14:00 – Anin – Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. V Poprzeczna 22, 04-611 Warszawa

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami należy wpłacić, do 28 dnia każdego miesiąca na indywidualne konto kontrahenta.

Składając po raz pierwszy deklarację (nowa nieruchomość), jeżeli nie jest nadany indywidualny numer konta, należy uiścić opłatę na konto Urząd Dzielnicy Wawer – 02 1030 1508 0000 0005 5003 2422 

Aby uiścić opłatę należy:

 • podać dane identyfikujące składającego deklarację oraz miejsce zamieszkania lub siedziby;
 • w tytule opłaty wpisać: OZGOK (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Płatności można dokonać przelewem, kartą w całodobowym opłatomacie w Urzędzie Dzielnicy Wawer (w wejściu głównym) lub uregulować należność gotówką w kasie urzędu, a także – bez prowizji – w wybranych placówkach pocztowych na terenie całego m.st. Warszawy.

Rada m.st. Warszawy zdecydowała o uruchomieniupomocy osłonowej dla zamieszkujących samotnie mieszkańców stolicy w trudnej sytuacji materialnej, dla których nowy system opłat za odbiór odpadów może być dużym obciążeniem.O zasiłek celowy będzie można ubiegać się od stycznia 2022 r.

 • O wsparcie będą mogły ubiegać się osoby, które prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe, a ich dochód nie przekracza 1940 zł netto miesięcznie.
 • Pomoc dla samotnie gospodarujących mieszkańców stolicy będzie wynosić minimum 50% ponoszonych miesięcznych kosztów opłat za odpady komunalne. Finalna wysokość wsparcia zostanie ustalona przez pracownika socjalnego po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania oraz ustaleniu sytuacji osobistej, rodzinnej i dochodowej.
 • Podwyższone kryteria dochodowe do ubiegania się o pomoc osłonową obowiązywać będą od 1 stycznia 2022 r.

Jak ubiegać się o wsparcie?

 • W celu otrzymania pomocy trzeba będzie zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w dzielnicy zamieszkania.
 • Wsparcie będzie udzielane w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżących utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego.
 • W przypadku samotnych osób mieszkających w budynkach wielorodzinnych, przyznana kwota może być przekazywana bezpośrednio na konto administratora budynku na poczet opłat czynszowych – z uwagi na to, że opłata za odpady wliczana jest do czynszu.
 • W przypadku osób samotnych z budynków jednorodzinnych, pomoc trafi bezpośrednio do mieszkańca i to on będzie odpowiedzialny za samodzielne regulowanie należności związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego.
 • Mieszkańcy z gospodarstw wieloosobowych nie będą objęci pomocą osłonową, jednak nadal mogą ubiegać się o wsparcie finansowe, jeżeli znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Kryterium dochodowe uprawniające ich do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej będzie od stycznia 2022 r. wynosiło 600 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie.
 • Świadczenia w ramach programu osłonowego będą przyznawane na konkretny okres, wynikający z decyzji administracyjnej danego Ośrodka Pomocy Społecznego. Aby nadal pobierać zasiłek celowy, uprawnione do niego osoby będą musiały uaktualniać składane wnioski.

Załączniki:

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pliki cookie

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji o ochronie danych osobowych i plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.