Koronawirus: Szkoły zostają zamknięte

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej zajęcia w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych pozostaną zawieszone do 10 kwietnia.

W czasie ograniczenia funkcjonowania placówek nauka będzie realizowana na odległość. Nowe przepisy określają jak ma wyglądać takie kształcenie oraz jakie obowiązki spoczywają na dyrektorach, nauczycielach, uczniach i pracownikach administracji i obsługi:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne