Matura 2022. Jak wypadli wawerscy maturzyści?

Według informacji przekazanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie, tegoroczną maturę zdało 88 procent uczniów ze stolicy.

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym w 2022 roku (w maju) przystąpiło 43304 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół II stopnia).

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2022 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego w części pisemnej z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego. Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka danej mniejszości narodowej. Wszyscy absolwenci mieli również obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Każdy absolwent mógł również przystąpić do egzaminu dodatkowego z maksymalnie pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych.

W dzielnicy Wawer do tegorocznego egzaminu dojrzałości przystąpiło 249 uczniów, a ogólna zdawalność ukształtowała się na poziomie 81,5 procent. Maturzyści z Wawra radzili sobie następująco z przedstawionymi przedmiotami: język polski (poziom podstawowy) – średni uzyskany wynik to 53 proc. matematyka (poziom podstawowy) – średni uzyskany wynik to 56 proc. język angielski (poziom podstawowy) – średni uzyskany wynik to 84 proc. 

Udostępnij:

Alex Wawer

redaktor Wawer News

Więcej Alex Wawer →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *