Na froncie wojny ze smogiem

O programach walki o czyste powietrze w Wawrze i w całej Warszawie rozmawiano w Wawerskim Centrum Kultury 25 marca, podczas spotkania z Justyną Glusman, koordynatorem ds. zieleni i zrównoważonego rozwoju w stołecznym ratuszu.

Spotkanie z mieszkańcami otworzył Norbert Szczepański – Burmistrz Dzielnicy Wawer. Uczestniczyła w nim także spora grupa wawerskich radnych.

Justyna Glusman zaprezentowała plan, celem którego jest całkowita likwidacja kotłów i palenisk na paliwa stałe (tzw. “kopciuchów) w Warszawie. Ma to nastąpić do 2022 r. Przeznaczono na to budżet w wysokości 300 mln zł. Miasto wspiera m.in wymianę “kopciuchów” dotacjami w wysokości od 12 do 20 tys zł. Obecnie trwa pełna inwentaryzacja “kopciuchów”, przygotowanie kompleksowej uchwały dotacyjnej i analiza barier dla szybkiej realizacji inwestycji.

W 2017 zlikwidowano 330 kopciuchów w ramach dotacji. W 2018 zlikwidowano:

  • 416 kopciuchów w ramach dotacji
  • ok. 440 kopciuchów w ramach inwestycji dzielnicowych (bez dotacji)
  • łącznie 856 kopciuchów

W 2019 r. zaplanowano likwidację:

  • ok. 600 kopciuchów w ramach dotacji
  • ok. 400 kopciuchów w ramach inwestycji dzielnicowych (bez dotacji)

Wg danych, w Wawrze jest 3 434 nieruchomości niepodłączone do sieci (potencjalne „kopciuchy”), 92 budynki komunalne niepodłączone do sieci, w których są 292 lokale ogrzewane „kopciuchami”.

Glusman omówiła także działalność Biura Ochrony Powietrza i Polityk Klimatycznej, Projekt #SMOG czyli kompleksowy program przyłączeń do sieci gazowej i ciepła sieciowego

Wawerski program walki ze smogiem zaprezentował Jacek Wiśnicki – zastępca Burmistrza Dzielnicy Wawer. Poinformował m.in. że w 2018 r. wymieniono w całej Warszawie nieco ponad 400 komunalnych pieców pozaklasowych, z czego w Wawrze ponad 260.

Omówił “Zielony Wawer” czyli wizję rozwoju dzielnicy w kierunku troski o zieleń, zachowanie charakteru dzielnicy /np. zadbanie o świdermajery i zabytki/, inwestycje w zieloną energię oraz walkę ze smogiem. Przybliżył innowacyjny Wawerski Klaster Energii, który już niebawem ruszy w dzielnicy.

Elementami wawerskiej polityki walki o czyste powietrze są także: spotkania informacyjne z mieszkańcami, działania ekoedukatorów , program “Zielone Wsparcie”, inwentaryzacja pieców w zasobach prywatnych, polityka informacyjna dotycząca oferty wymiany pieców, opracowanie zielonej ścieżki dla mieszkańców chcących podłączyć się do sieci gazowej i działania na rzecz zrównoważonego transportu.

Według planów do 2021 r. w 45 budynkach w dzielnicy (139 lokale mieszkalne) istniejące piece na paliwo stałe zostaną wymienione na piece gazowe dwufunkcyjnych wraz z instalacją centralnego ogrzewania (etażową). W 47 budynkach (123 lokale mieszkalne) znajdują się piece opalane paliwem stałym, które nie spełniają norm ekoprojektu. W budynkach tych zostaną wymienione piece na spełniające te normy.

Wawer otrzymał także ponad 10 mln zł. na termomodernizację budynków komunalnych do 2022 r.

Podczas spotkania wystąpił także ekoedukator z Instytutu Ochrony Środowiska, który będzie będzie doradzał mieszkańcom w Urzędzie Dzielnicy w poniedziałki i piątki w godzinach pracy urzędu, aż do 20 grudnia. Doradztwo jest bezpłatne. Można się z nim także skontaktować telefonicznie pod nr 664 863 595 lub drogą elektroniczną emisje@ios.edu.pl

Więcej informacji: http://www.wawer.warszawa.pl/…/wawerski-program-walki-ze-sm…

fot. WawerNews.pl

Skomentuj za pomocą Facebook-a