Odkryj Rezerwat „Wyspy Zawadowskie”

Rezerwat przyrody Wyspy Zawadowskie – faunistyczny rezerwat przyrody utworzony w 1998 roku, położony w południowej części Warszawy (w dzielnicach Wilanów oraz Wawer), w gminie Konstancin-Jeziorna oraz na terenie miasta Józefów.

Zajmuje powierzchnię 530,28 ha. Obejmuje wyspy, mielizny i piaszczyste łachy oraz wody płynące Wisły. Na południu graniczy z rezerwatem „Wyspy Świderskie”.

Celem utworzenia rezerwatu była ochrona ekosystemów wodnych w korycie środkowej Wisły, o charakterze naturalnym lub zbliżonym do naturalnego. Jest to miejsce gniazdowania i żerowania rzadkich gatunków ptaków oraz ostoja zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym. Ponadto obszar ten ma duże walory krajobrazowe.

Rezerwat należy do krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA.

Łachy, ławice i wyspy tworzą się naturalnie w korycie rzeki, corocznie zmieniając swoją rzeźbę i położenie. Roślinność na wyspach oraz wzdłuż brzegów Wisły to nadrzeczny las łęgowy. Szata roślinna ww. terenu należy do bardzo zróżnicowanych: od wysokopiennego łęgu z dominującą wierzbą i topolą oraz domieszką wiązów, olszy szarej i klonu jednolistnego, przerośnięta pnączami i roślinnością zielną, po wikliniska z podrostami drzew i nawłocią oraz inną wysoką roślinnością zielną.

Na łachach i wyspach znajdują bezpieczniejszą ostoję zwierzęta wypierane z brzegów rzeki. Podstawowe 6 gatunków ptaków lęgowych, dla których ochrony utworzono rezerwat, to: mewa śmieszka, mewa pospolita, rybitwa rzeczna, rybitwa białoczelna, sieweczka rzeczna i sieweczka obrożna.
Na terenie rezerwatu gniazdują również: brodziec piskliwy, zimorodek, tracz nurogęś i prawdopodobnie mewa srebrzysta i ostrygojad.

Mielizny i płycizny z żyznymi namułami są dobrymi miejscami do żerowania dla ptaków siewkowych, które zatrzymują się tu podczas licznych migracji, a podczas zimowych przelotów pojawiają się tu bardzo licznie: czaple siwe, czaple białe, czaple nadobne, kaczki, tracze, nury, kormorany i drapieżne bieliki.

Wśród lęgowych ssaków na terenie rezerwatu żyją: bobry, wydry, karczowniki ziemnowodne i wiele innych.

Idealnym miejscem do obserwacji Rezerwatu po prawej stronie Wisły, jest wiślany brzeg na pograniczu Wawra i Józefowa. Najlepiej kierować się tam ul. Bysławską /odcinek gruntowy po drugiej stronie Wału Miedzeszyńskiego/ a będąc już nad rzeką należy skręcić w lewo.

fot. WawerNews.pl

Udostępnij

Przeczytaj także