Podpisano umowę na rozbudowę Traktu Lubelskiego

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych podpisał umowę z konsorcjum, którego liderem jest firma Balzola Polska Sp. z o.o. na rozbudowę ul. Trakt Lubelski pomiędzy ulicami Zwoleńską i Borowiecką. Koszt robót budowlanych to 23 577 696,95 zł, w tym prace MPWiK 515 877,94 zł.

Przygotowany projekt przewiduje m.in. rozbiórkę starej jezdni na odcinku o długości około 1800 m i budowę nowej jezdni w tej samej lokalizacji.

Przebudowany zostanie chodnik po wschodniej stronie drogi, a po stronie zachodniej wybudowany nowy chodnik i droga rowerowa.

Prace obejmą również przebudowę sieci urządzeń podziemnych, budowę kanalizacji oraz posadzenie roślin.

Wykonawca ma na wykonanie zadania 18 miesięcy.

Zakres zadań ma objąć:

 • budowę nowej jezdni (stara nawierzchnia zostanie rozebrana) o długości około 1800 m, kategorii ruchu KR 5, o szerokości od 7,0 m do 10,5 m,
 • przebudowę chodnika po stronie wschodniej,
 • budowę chodnika i ścieżki rowerowej po stronie zachodniej,
 • budowę zatok autobusowych,
 • budowę pięciu skrzyżowań, w tym trzech skrzyżowań typu rondo,
 • budowę parkingów zlokalizowanych w pobliżu boiska i placu zabaw,
 • przebudowę istniejących wjazdów i budowę nowych wjazdów,
 • budowę kładki dla ruchu pieszego i rowerowego na kanale melioracyjnym (Rowie Miedzeszyńskim),
 • budowę przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych z azylami na środku jezdni,
 • budowę odwodnienia w postaci sieci kanałów i przykanalików odprowadzających wody opadowe do istniejącego w ulicy kanału ogólnospławnego,
 • przebudowę oświetlenia ulicy,
 • usunięcie kolizji oraz zabezpieczenie sieci uzbrojenia podziemnego w miejscach tego wymagających,
 • założenie zieleni ulicznych wypełniającej pas drogowy.

źródło: ZMID