Podwyżka opłat za wywóz odpadów- pomoc osłonowa

Wawerski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela  pomocy finansowej na pokrycie wyższych (od 1 marca 2020 r) kosztów bieżącego utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego związanych ze zmianą opłat za wywóz odpadów.

Komu przysługuje pomoc finansowa?
– osobom samotnie gospodarującym
– w wieku powyżej 65 roku życia
– osobom utrzymującym się jedynie z renty lub emerytury
– osobom niepełnosprawnym
– osobom, które nie kwalifikują się do dodatku mieszkaniowego
– osobom samotnym, których dochód nie przekracza kwoty 1752,50 zł netto

Gdzie złożyć wniosek?
– osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer ul Włókiennicza 54, piętro I, pok. 110, 109, 107,
– telefonicznie pod nr 22 277 36 38 oraz 22 277 36 27
– drogą elektroniczną : sekretariat.opswawer@um.warszawa.pl

Kiedy złożyć wniosek?
Od 2 marca 2020 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer ul. Włókiennicza 54 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do przyznania pomocy finansowej niezbędny jest wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

Jakie dokumenty przygotować na wywiad?
 dowód osobisty
– decyzję ZUS lub odcinek pobieranej emerytury lub renty
– bieżące rachunki za opłaty mieszkaniowe
– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( jeśli ktoś posiada)

 Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie, a wysokość przyznanej pomocy jest uzależniona od rozpoznanej sytuacji.

źródło: UD Wawer

Udostępnij