POW: normy hałasu przekroczone

W połowie kwietnia zostały wykonane kolejne pomiary hałasu na posesji przy ul. Cygańskiej. Tym razem wykonywał je biegły sądowy z zakresu akustyki.

Pomiary potwierdziły znaczne przekroczenia obowiązujących norm zarówno w porze dziennej, jak i nocnej. W/g raportu zakres przekroczeń wynosi od 7,8 dB do aż … 15,5 dB w nocy”- informuje Stowarzyszenie Ekrany Akustyczne dla Wawra

Szczegóły na: https://tinyurl.com/3wc58nw8

fot. Wawer News

Udostępnij

Przeczytaj także