Powstaną nowe sygnalizacje świetlne na ul. B. Czecha i Żegańskiej

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na budowę trzech sygnalizacji świetlnych. Nowe światła powstaną na przejściach dla pieszych – dwóch przez ul. B. Czecha i jednym przez ul. Żegańską.

Chodzi przejścia przez ul. B. Czecha przy wlotach ulic Wawerskiej i H. Wierzchowskiego oraz przez ul. Żegańską w rejonie posesji 22c. Każde jest bardzo niebezpieczne dla pieszych. Ul. B. Czecha to dwujezdniowa trasa wylotowa w kierunku Wesołej i dalej do węzła z autostradą A2. Codziennie poruszają się nią tysiące samochodów – przed oddaniem mostu Anny Jagiellonki i tunelu drogi ekspresowej S2 natężenie wynosiło ponad 25 tys. pojazdów na dobę, teraz jest nieco mniejsze. Wielu kierowców jeździ tam szybciej niż dopuszczalne 60 km/h. Jak pokazały przeprowadzone 23 i 24 października 2018 r. pomiary, średnia prędkość wyniosła 69,8 km/h. Najbardziej rozpędzali się kierowcy jadący w stronę Wesołej, średnio do 77,8 km/h. Rekordzista pędził aż 156,3 km/h!

Na problem nadmiernej prędkości zwrócili uwagę audytorzy w trakcie audytu nieosygnalizowanych przejść w Warszawie. Obie zebry przez ul. B. Czecha ocenili na 0 w sześciopunktowej skali (od 0 do 5) i uznali, że jedynym rozwiązaniem na poprawę bezpieczeństwa jest budowa na nich sygnalizacji świetlnej.

Analogiczną rekomendację ZDM otrzymał w przypadku przejścia przez ul. Żegańską przy posesji 22c. W audycie zebra przez południową jezdnię otrzymała notę 1, zaś przez północną – 0. Największym problemem również była nadmierna prędkość. Audytorzy zauważyli, że wielu kierowców decydowało się wyprzedzać nawet na pasach.

W przypadku ul. Żegańskiej, zadaniem wybranego wykonawcy będzie również przebudowa chodnika w rejonie przejścia i nieznaczne skrócenie zatoki postojowej po północnej stronie, aby zaparkowane samochody nie zasłaniały idących do zebry pieszych. Oferty można składać do 4 kwietnia. Zwycięska firma będzie miała na to 90 dni od daty podpisania umowy.

Skrzyżowanie Żegańskiej i Bursztynowej

źródło: ZDM

Udostępnij

Przeczytaj także