Poznaliśmy wyniki oceny projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego

W skali Warszawy, w ramach Budżetu Obywatelskiego 1368 pomysłów zostało dopuszczonych do głosowania. Ale ta liczba może jeszcze wzrosnąć – do 11.05. autorzy projektów ocenionych negatywnie mogą się odwołać.

Wszystkie projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego podlegały ocenie zgodnie z kryteriami określonymi w Uchwale Rady m.st. Warszawy. Te pomysły, które spełniły kryteria formalne, trafiły do oceny merytorycznej polegającej na sprawdzeniu możliwości ich realizacji.

Oceniana była m.in. zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, wskazana lokalizacja projektu, a także czas i szacunkowy koszt realizacji projektu. 

Jeżeli w trakcie weryfikacji okazało się, że projekt wymaga zmian, aby mógł być poddany pod głosowanie, pracownicy urzędu kontaktowali się z ich autorami – przedstawiali proponowany zakres zmian i wyjaśniali, z czego wynika konieczność ich wprowadzenia. Do zaproponowanych zmian projektodawcy mogli się odnieść w ciągu sześciu dni od momentu otrzymania informacji z urzędu. Jeżeli nie udało się osiągnąć porozumienia w kwestii wprowadzenia zmian, pomysł został oceniony negatywnie. 

Odwołania od negatywnej oceny projektu 

W przypadku zastrzeżeń co do wyniku oceny projektu, autor może poprosić o jej powtórne przeprowadzenie. W tym celu, w terminie od 4 do 11 maja należy złożyć odwołanie. Można to zrobić elektronicznie – poprzez stronę  https://bo.um.warszawa.pl albo papierowo. Odwołanie w formie papierowej należy złożyć w urzędzie dzielnicy właściwym ze względu na lokalizację projektu (dla projektów na poziomie dzielnicowym) lub w Centrum Komunikacji Społecznej, za pośrednictwem kancelarii ogólnej przy ul. Kredytowej 3 (dla projektów na poziomie ogólnomiejskim). 

Odwołania będą rozpatrywane do 31 maja. Tego dnia poznamy ostateczne wyniki oceny, a zarazem listę projektów dopuszczonych do głosowania. 

Głosowanie już w czerwcu 

W 8. edycji budżetu obywatelskiego do dyspozycji mieszkańców są ponad 93 mln zł. Głosowanie na projekty odbędzie się od 15 do 30 czerwca. Wyniki głosowania mieszkańców i lista zwycięskich projektów zostanie ogłoszona 15 lipca. Będą one realizowane w 2022 roku. 

Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy decydują o tym, na co przeznaczyć część budżetu Warszawy. To warszawiacy, co roku wymyślają i zgłaszają projekty, a następnie wybierają w głosowaniu te, które zostaną zrealizowane. W ten sposób wspólnie decydują o tym, co powstanie w najbliższej okolicy, w kilku dzielnicach lub w całej Warszawie. W budżecie obywatelskim każdy mieszkaniec Warszawy może zgłosić projekt lub zagłosować. Nie trzeba być zameldowanym, ani pełnoletnim. Uczestnictwo w budżecie obywatelskim to świetna okazja, żeby razem z innymi decydować o tym, jak zmienia się Warszawa.

Jakie projekty z Wawra?

W Wawrze, pozytywnie ocenione projekty to m.in.:

 • skatepark przy ul. Łysakowskiej w Osiedlu Marysin
 • neon promujący dzielnicę (Międzylesie)
 • Chodnik wzdłuż ul. Zagórzańskiej od ul. Porośle do ul. Odmiennej
 • Oświetlenie ul. Zagórzańskiej od numeru 48B do ul. Porośle
 • Bezpłatny skatepark i modernizacja skateparku w Aninie
 • Lekkoatletyczna ścieżka zdrowia w cieniu drzew – rejon ulic Podkowy/ Bartoszycka/ Przełęczy/ Techniczna/Petunii/Kłodzka.
 • Remont chodnika pomiędzy ul. Koryncką a Wichrową
 • Leśna przygoda – najlepszy plac zabaw na Wawrze – Las Matki Mojej pomiędzy ulicami: Józefa Strusia i Łysakowską – przedłużenie ul. Karpackiej oraz w rejonie ul. Akwarelowej
 • Most bezpieczeństwa dla wiewiórek na ul. Derkaczy
 • Disc Golf Nadwiśle – pole do gry w disc golfa dla dzieci i dorosłych
 • Siłownia zewnętrzna dla osób z niepełnosprawnością
 • Budowa przejścia dla pieszych i miejsc parkingowych obok placu zabaw w lasku przy ul. Mrówczej
 • Wawerskie leśne kino plenerowe
 • Karaoke na plażach wawerskich – Romantyczna i Leśna
 • Pole do minigolfa
 • Rozbudowa i modernizacja placu zabaw „Syrenka” Marysin.
Udostępnij

Przeczytaj także