Projekt „Wawerska Przystań”

„Wawerska Przystań” 2021 to projekt realizowany od 11 stycznia 2021 roku, jako współpraca Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer z Fundacją Rozwoju Osobistego „Przystań”.

Jest to kontynuacja oferty pomocowej rozpoczętej w październiku 2020 roku przez Fundację. Projekt jest odpowiedzią na rzeczywiste zapotrzebowanie dzieci i ich rodzin z terenu Dzielnicy Wawer.

Cel projektu:

Zapewnienie dzieciom i młodzieży w Dzielnicy Wawer warunków do zrównoważonego rozwoju poprzez działania niwelujące nierówności środowiskowe i wychowawcze.

Projekt kierowany jest do:

– dzieci w wieku 9-12 lat – w szczególności sprawiających problemy wychowawcze, zagrożonych demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniem, zamieszkujących na obszarach koncentracji problemów społecznych;

– rodziców dzieci objętych działaniami.

W ramach projektu zaplanowane są:

– zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci;

– grupa wsparcia dla rodziców;

– konsultacje indywidualne rodziny w obszarze trudności wychowawczych;

Projekt realizowany przez kadrę profesjonalistów tym: specjalistę terapii uzależnień, psychologa/pedagoga z ukończoną socjoterapią oraz wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi/ młodzieżą oraz rodzinami.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym zajęcia odbywają się na platformie ZOOM, Messenger.

źródło: OPS Wawer

Udostępnij

Przeczytaj także