Remontują dawny budynek Elektrowni w Falenicy

W styczniu br. Mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków nakazał przeprowadzić prace konserwatorskie i roboty budowlane w budynku dawnej Elektrowni Gminy Letniska Falenica. Obecnie trwają prace remontowe, które mają zabezpieczyć ten ciekawy, zabytkowy budynek.

Nakaz kontrolny miał wykonać Stoen Operator Sp. z o.o. – właściciel zabytku. Mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków informował, że prace, które kazał przeprowadzić w budynku mają na celu zabezpieczenie zabytku przed istotnym uszkodzeniem lub jego zniszczeniem. Decyzja została wydana z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Pomimo przemysłowej funkcji, obiekt posiada również wartości artystyczne. Wynikają one w głównej mierze z urozmaiconej i asymetrycznej bryły, o elewacjach wzbogaconych skromną dekoracją ścienną oraz zróżnicowanymi (pod względem kształtów i podziałów) oknami. Spośród wyposażenia zachowała się pierwotna stolarka i ślusarka okienna oraz drzwiowa, a także drewniane i terakotowe posadzki (wykończone kwadratowymi płytkami w układzie szachownicowym)” – przekazał konserwator.

Budynek dawnej Elektrowni Gminy Letniska Falenica znajduje się przy ul. Gruntowej 2.

Więcej o budynku i jego historii przeczytasz tutaj

fot. Wawer News

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Przeczytaj także: