Rondo u zbiegu ul. Kadetów i Poprawnej już przejezdne

W osiedlu Las dobiega końca budowa dwóch nowych rond w ciągu ul. Kadetów.

Budowa rond wiąże się z uporządkowaniem ruchu w miejscach, gdzie ul. Kadetów przecina się z ulicami Łasaka i Poprawną. Chodzi o ułatwienie przejazdu we wszystkich relacjach i podniesienie bezpieczeństwa uczestników ruchu. Prace w obu lokalizacjach są już niemal zakończone – zyskają nie tylko kierowcy, ale także piesi i rowerzyści – inwestycja przewidywała uzupełnienie brakujących fragmentów drogi dla rowerów i chodników.

Rondo przy ul. Poprawnej

Budowa dwóch nowych rond na ul. Kadetów postępowała niemal synchronicznie. Niestety prace przy ul. Poprawnej musiały zostać wstrzymane. Stało się tak ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia od firmy Stoen na usunięcie kolidujących z inwestycją słupów energetycznych.

Po uzyskaniu pozwolenia prace mogły zostać wznowione. Kolidujące słupy zostały usunięte, a nowa sieć energetyczna ułożona pod ziemią.

Procedury związanej z usunięciem słupów ZDM nie mógł wszcząć wcześniej niż przed rozpoczęciem pierwszych robót przez wykonawcę. Dlatego, że to właśnie jego obowiązkiem było wybudowanie nowej, podziemnej sieci energetycznej. Ten etap całej inwestycji został wykonany zgodnie z harmonogramem. Niestety, znacznie dłużej trzeba było czekać na zgodę Stoen na usunięcie słupów.

Prace nad budową nowego ronda zostały już niemal zakończone. W ostatnich dniach ułożona została nowa nawierzchnia jezdni. Co najważniejsze – przy ul. Poprawnej obowiązuje już stała organizacja ruchu. Nowe oznakowanie zostało wymalowane cienkowarstwowo. Po ok. 2 tygodniach, gdy z asfaltu odparuje woda, zostanie wykonane oznakowanie grubowarstwowe. W międzyczasie wykonywane będą drobne poprawki brukarskie.

Na stałe trasy wyjechały też autobusy transportu publicznego. Do czasu związania betonu w nowo wybudowanej zatoce, będą one jednak korzystać z przystanku tymczasowego przy jezdni.

Rondo przy ul. Łasaka

Rondo u zbiegu ul. Kadetów i Łasaka zostało wybudowane jeszcze w minionym roku. W weekend, 25-26 marca układano ostatnią, ścieralną warstwę asfaltu. Mimo niższych niż we wcześniejszych dniach temperatur, roboty udało się wykonać bez przeszkód.

Zakończenie prac na dwóch rondach oznacza, że mieszkańcy mogą korzystać już z całego przebudowywanego odcinka ul. Kadetów od Łasaka aż za ul. Poprawną.

źródło i fot. ZDM

Udostępnij:

Alex Wawer

redaktor Wawer News

Więcej Alex Wawer →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *