Rusza akcja “Zima w mieście” | Portal Wawer News- wiadomości lokalne

Rusza akcja “Zima w mieście”

Zapisy na „Zimę w Mieście” 2021 rozpoczęły się 7 grudnia o godz. 12.00 i potrwają do 11 grudnia (do godziny 00.00). Zapisywać się można pod adresem: https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl.

Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem. Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru PESEL dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu podstawowych informacji i wyborze turnusów należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy z dwóch tygodniowych turnusów (które trwają od poniedziałku do piątku). Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 16 grudnia o godzinie 12.00. Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 16 grudnia od godz. 12.00 do 18 grudnia do godz. 15.00 należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje organizator wypoczynku.

Placówki Edukacyjne FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 7.00-8.00 do 16.00-17.00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym na stałe w Warszawie z klas I-VI szkoły podstawowej . Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny. Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych. Opłata wynosi 10 zł dziennie za dwa posiłki (w tym jeden ciepły) oraz 10 zł dziennie za opiekę. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za opiekę oraz wyżywienie również podczas ferii.

Zasady opieki nad dziećmi podczas ferii

Feryjne Placówki Edukacyjne będą funkcjonowały zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego (jeszcze na nie czekamy). Stworzenie bezpiecznych warunków dla wszystkich uczestników jest priorytetem, dlatego grupy będą liczyły 12 uczniów, a program wypoczynku będzie realizowany na terenie placówki lub w jej najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.

Informacje dotyczące Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2021 są dostępne na stronie Akcji.

Lista wawerskich placówek:

Udostępnij

Inne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *