Kontrole opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni w Wawrze

Kontrole na terenie Dzielnicy Wawer rozpoczną się w czerwcu tego roku. Będą się odbywały metodą korespondencyjną.

Kontrola będzie polegać na sprawdzeniu posiadanych umów na świadczenie usługi na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi. W przypadku braku odpowiedzi listownej przeprowadzone zostaną kontrole osobiście lub z pomocą Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Niektórzy mogą również otrzymać wezwanie do urzędu z prośbą o okazanie dokumentów.

Właściciel nieruchomości powinien przyłączyć nieruchomość do sieci kanalizacji sanitarnej (jeżeli istnieje), a w przypadku braku kanalizacji – wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

Kara grzywny

Art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje kary grzywny m.in. dla osób utrudniających przeprowadzenie kontroli oraz osób nieprzestrzegających obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawa.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) – treść ustawy.

Słowniczek pojęć

  • nieczystości ciekłe – ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;
  • zbiorniki bezodpływowe – instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania.

Masz więcej pytań? Wyślij maila na adres: wawer.wos@um.warszawa.pl

fot. Autorstwa Iwona Erskine-Kellie – originally posted to Flickr as szambo – a mobile septic tank, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6434606

Udostępnij:

Alex Wawer

redaktor Wawer News

Więcej Alex Wawer →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *