Studium niezgody

Podczas Sesji Rady Dzielnicy Wawer, która odbyła się 26 lipca, uchwalono stanowisko, wskazujące na konieczność wprowadzenia zmian do projektu nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego M.St. Warszawy.

Projekt tego Studium znajduje się obecnie na etapie wyłożenia i zgłaszania uwag a uwagi można zgłaszać do 29.09.2023r.

Projekt Studium wzbudził niepokój wśród mieszkańców- właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości położnych w Nadwiślu, Aleksandrowie, sporej części Zerznia oraz Zbójnej Górze.

Projekt nowego studium zagospodarowania miasta, wprowadza nowe pojęcie: granica urbanizacji. Rozwój Warszawy ma się skoncentrować wewnątrz obszaru wyznaczonego tą granicą. Zabudowę poza nią stołeczny samorząd chce hamować, by nie dopuścić do rozlewania się miasta.

Poza granicą urbanizacji pozostawiono część Dzielnicy Wawer – są to wspomniane wyżej tereny, które są bardziej oddalone od linii kolejowej, wzdłuż której rozciąga się rdzeń komunikacyjny dzielnicy.

Zobacz też: Nowe Studium dla Warszawy- spotkanie dla Wawra (wideo)

Zbulwersowani mieszkańcy jednoczą się i zapowiadają protesty porównując Studium do niesławnego dekretu Bieruta.

– Dwadzieścia lat temu kupiłem działkę budowlaną przy ul. Fromborskiej w Wawrze. To miała być lokata na starsze lata, chciałem ją podzielić między wnuki. A teraz dowiaduję się, że jest bez wartości i nie wolno tam budować, bo ktoś wprowadza studium, z którym ja się nie zgadzam. Zostałem okradziony, jak dekretem Bieruta. To jest złodziejstwo i kradzież! – mówił jeden z mieszkańców podczas konsultacji, które odbyły się 21 czerwca w PKiN.

Protestujący mieszkańcy założyli grupę dyskusyjną poświęconą tematowi Studium. Dla zainteresowanych link poniżej: https://www.facebook.com/profile.php?id=100094072654208

Udostępnij:

Alex Wawer

redaktor Wawer News

Więcej Alex Wawer →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *