TPD Helenów ma już 100 lat!

1 kwietnia Specjalny Ośrodek Wychowawczy TPD „Helenów” obchodził swoje setne urodziny.

Zaproszeni goście wzięli udział w seminarium pod hasłem „Helenów” – wczoraj, dziś, jutro”.

W urodzinowej uroczystości udział wzięli m.in. członkowie zarządu dzielnicy Wawer w osobach: Norberta Szczepańskiego, Leszka Baraniewskiego i Łukasza Jeziorskiego.

W skład Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD „Helenów” mieszczącego się przy ul. Hafciarskiej w Międzylesiu wchodzą: Specjalny Ośrodek Wychowawczy TPD „Helenów” , Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna TPD,   Niepubliczny Rehabilitacyjny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zespół Szkół  Specjalnych nr 95, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące TPD, Klub Absolwenta, Pracownia Profilaktyki i Wspomagania Rozwoju oraz Przedszkole Specjalne TPD im. Lady Sue Ryder. Wszystkie placówki  Centrum współpracują ze sobą w zakresie:

– kształcenia specjalistów do pracy z osobami niepełnosprawnymi
– rehabilitacji dzieci z uszkodzeniami Ośrodkowego Układu Nerwowego (Mózgowym Porażeniem Dziecięcym)
– edukacji dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym i w  Pozaszkolnej Placówce  Specjalistycznej
– diagnozy i terapii dzieci (z różnymi zaburzeniami) z Warszawy i całej Polski przyjmowanych w Pracowni Profilaktyki   i Wspomagania Rozwoju
– kształcenia specjalistycznego terapeutów w ramach wielu kursów doskonalących i certyfikacyjnych.

fot. UD Wawer

Udostępnij

Przeczytaj także