Trakt Lubelski oddany do użytku po przebudowie

1 czerwca otworzono dla kierowców przebudowany odcinek ul. Trakt Lubelski – od ul. Borków do Skalnicowej. Na swoje trasy wróciły także autobusy komunikacji miejskiej.

Mieszkańcy dzielnicy Wawer a zwłaszcza osiedli Zerzeń i Nadwiśle długo czekali na poprawę choćby części Traktu Lubelskiego. Stan nawierzchni był fatalny. Nie było porządnych chodników ani ścieżek rowerowych.

trakt lubelski wawer

Zdążyli przed terminem

Umowa zawarta w grudniu 2018 r. z wykonawcą prac, firmą Balzola Polska Sp. z o.o., przewidywała zakończenie inwestycji do połowy czerwca 2020 r. Tak więc prace ukończono przed terminem.

Przebudowa odcinka drogi od ul. Zwoleńskiej do ul. Borowieckiej rozpoczęła się wiosną 2019 r.
Zrealizowana inwestycja objęła budowę nowej jezdni o długości ok. 2 km, zapewniającej po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, przebudowę istniejącego chodnika po stronie wschodniej oraz wybudowanie nowego chodnika i drogi rowerowej po stronie zachodniej. Powstał także skuteczny system odprowadzania wody opadowej z drogi, wybudowane zostały: nowe oświetlenie uliczne, azyle na przejściach dla pieszych oraz zatoki autobusowe. Istotnym elementem inwestycji była budowa kanalizacji sanitarnej. Pojawiła się także nowa zieleń: krzewy, kwiaty i trawniki.

Znacząca poprawa jednej z głównych wawerskich arterii

Jezdnia ulicy na odcinku przeznaczonym do przebudowy miała nawierzchnię asfaltową – zdegradowaną i będącą w złym stanie technicznym. Brak odwodnienia ulicy powodował tworzenie się na nawierzchni licznych zastoisk wody. Droga nie była wyposażona w zatoki autobusowe – autobusy komunikacji miejskiej korzystały z przystanków usytuowanych na jezdni. Znajdujący się po wschodniej stronie ulicy chodnik dla pieszych również wymagał przebudowy a ruch rowerowy odbywał się na jezdni.

Trakt Lubelski

Zakres prac

Inwestycja obejmowała:

 • budowę nowej jezdni (stara nawierzchnia zostanie rozebrana) o długości około 1800 m, kategorii ruchu KR 5, o szerokości od 7,0 m do 10,5 m,
 • przebudowę chodnika po stronie wschodniej,
 • budowę chodnika i ścieżki rowerowej po stronie zachodniej,
 • budowę zatok autobusowych,
 • budowę pięciu skrzyżowań, w tym trzech skrzyżowań typu rondo,
 • budowę parkingów zlokalizowanych w pobliżu boiska i placu zabaw,
 • przebudowę istniejących wjazdów i budowę nowych wjazdów,
 • budowę kładki dla ruchu pieszego i rowerowego na kanale melioracyjnym (Rowie Miedzeszyńskim),
 • budowę przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych z azylami na środku jezdni,
 • budowę odwodnienia w postaci sieci kanałów i przykanalików odprowadzających wody opadowe do istniejącego w ulicy kanału ogólno-spławnego,
 • przebudowę oświetlenia ulicy,
 • usunięcie kolizji oraz zabezpieczenie sieci uzbrojenia podziemnego w miejscach tego wymagających,
 • założenie zieleni ulicznych wypełniającej pas drogowy.

Wartość robót budowlanych wyniosła ok 23, 5 mln zł.

Komunikacja wraca na Trakt

Od wtorku, 2 czerwca, na ul. Trakt Lubelski wróciły autobusy linii 142, 219, 702 i N72. Do tej pory autobusy jeździły uciążliwymi dla pasażerów objazdami.

źródło: UM Warszawa, ZMID

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *