Trwa modernizacja linii kolejowej nr 7 w kierunku Otwocka

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizują trasę z Warszawy w kierunku Otwocka. Dzięki nowym torom zwiększy się sprawność ruchu kolejowego.

Przebudowane przystanki ułatwią dostęp do kolei. Kursowanie pociągów zapewnia bajpas na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Wawer. Zadanie o wartości 422 mln zł netto, finansowane jest ze wsparciem funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Ułożone są dwa nowe tory w obszarze rezerwatu Olszynka Grochowska. Ustawiane są słupy i bramki sieci trakcyjnej. Wybudowano także tzw. bajpas torowy, dzięki któremu realizowane są prace modernizacyjne przy zachowaniu ruchu dwutorowego.

Przy stacji Warszawa Wawer budowana jest konstrukcja nowego budynku nastawni, w którym umieszczone będzie lokalne centrum sterowania. Na wiosnę przyszłego roku zaplanowano przebudowę peronu w Wawrze.

Wykonawca ustawił ściany nowego wyspowego peronu Warszawa Gocławek, pod wiaduktem ul. Marsa w ciągu Trasy Siekierkowskiej. Zdemontowano stare słupy sieci trakcyjnej i tor.

Modernizacja odcinka linii kolejowej nr 7 z Warszawy Wschodniej Osobowej do stacji Warszawa Wawer włącznie to pierwszy etap prac pomiędzy Warszawą a Otwockiem. Lepszy dostęp do kolei zapewni nowy przystanek Warszawa Grochów oraz przebudowane przystanki Warszawa Olszynka Grochowska, Warszawa Gocławek oraz Warszawa Wawer.

Inwestycja na linii otwockiej PLK za ponad 400 mln zł zwiększy dostępność linii o charakterze aglomeracyjnym i regionalnym. Cztery tory między Warszawą Wschodnią a Otwockiem umożliwią rozdzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego. Będą sprawniejsze podróże w aglomeracji i na trasach dalekobieżny

Inwestycja „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap II” odcinek Warszawa Wschodnia Osobowa – Warszawa Wawer, o wartości ok. 422 mln zł netto, jest współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

źródło: inf. prasowa PKP PLK

Udostępnij:

Alex Wawer

redaktor Wawer News

Więcej Alex Wawer →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *