Trwa przebudowa Traktu Lubelskiego

Z budowlanego “chaosu” powili wyłania się kształt ciągu pieszo-rowerowego oraz ronda przy ul. Borowieckiej.

Obecnie prace prowadzone są na odcinku od ul. Zwoleńskiej do ul. Chodzieskiej z zachowaniem dojazdu do stacji paliw a także na odcinku od ul. Borowieckiej do ul. Skalnicowej.

Trakt Lubelski stanowi historycznie jeden z najstarszych szlaków komunikacyjnych na terenie Warszawy. Jezdnia na odcinku przeznaczonym do przebudowy miała nawierzchnię asfaltową zdegradowaną i będącą w złym stanie technicznym. Brak odwodnienia ulicy powodował tworzenie się na nawierzchni licznych zastoisk wody. Droga nie była wyposażona w zatoki autobusowe – autobusy komunikacji miejskiej korzystała z przystanków usytuowanych na jezdni. Znajdujący się po wschodniej stronie ulicy chodnik dla pieszych również wymagał przebudowy a ruch rowerowy, który odbywał się na jezdni, teraz będzie skierowany na drogę rowerową.

Inwestycja ma objąć:

 • budowę nowej jezdni (stara nawierzchnia zostanie rozebrana) o długości około 1800 m, kategorii ruchu KR 5, o szerokości od 7,0 m do 10,5 m,
 • przebudowę chodnika po stronie wschodniej,
 • budowę chodnika i ścieżki rowerowej po stronie zachodniej,
 • budowę zatok autobusowych,
 • budowę pięciu skrzyżowań, w tym trzech skrzyżowań typu rondo,
 • budowę parkingów zlokalizowanych w pobliżu boiska i placu zabaw,
 • przebudowę istniejących wjazdów i budowę nowych wjazdów,
 • budowę kładki dla ruchu pieszego i rowerowego na kanale melioracyjnym (Rowie Miedzeszyńskim),
 • budowę przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych z azylami na środku jezdni,
 • budowę odwodnienia w postaci sieci kanałów i przykanalików odprowadzających wody opadowe do istniejącego w ulicy kanału ogólnospławnego,
 • przebudowę oświetlenia ulicy,
 • usunięcie kolizji oraz zabezpieczenie sieci uzbrojenia podziemnego w miejscach tego wymagających,
 • założenie zieleni ulicznych wypełniającej pas drogowy.

Zakończenie prac przewidziane jest na czerwiec 2020r.

fot. WawerNews.pl

Udostępnij