Uproszczony plan urządzenia lasów dla Dzielnicy Wawer- konsultacje

Uproszczony plan urządzenia lasu jest dokumentem opracowywanym dla lasu o obszarze co najmniej 10 ha, stanowiącego zwarty kompleks leśny. sporządzany jest dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na okres 10 lat.

Zawiera skrócony opis lasu (siedlisko leśne, gat. drzew i krzewów, wysokość drzewostanu, wiek drzewostanu itp.) i gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz podstawowe zadania dotyczące gospodarki leśnej (np. ciecia sanitarne tj. usuwanie uschniętych, zagrażających bezpieczeństwu drzew; odnowienie i pielęgnacja tj. sadzenie nowych drzew i wykaszanie trawy).

UPUL sporządzany jest dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na okres 10 lat. Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie urzędu dzielnicy – papierowa wersja ww. dokumentu będzie dostępna w ww. terminie na Sali ogólnej WOM, ul. Żegańska 1 w dniach od  31 marca 2023r. do 30 maja 2023r. 

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uproszczony plan urządzenia lasu jest zatwierdzany przez Prezydenta miasta. 

Konsultacje

W związku ze sporządzeniem Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dzielnicy Wawer, zleconym na podstawie umowy nr LMW/53/2022 z dnia 16.05.2022 r., zleconym przez Miasto Stołeczne Warszawa wykonawca Taxus UL Sp. z o.o. informuje, że w dniach:

  • 25 kwietnia 2023 r. (wtorek) w godzinach 8:00-16:00

w kawiarence Wawerskiego Centrum Kultury filia Falenica
ul. Walcownicza 2, 04-921 Warszawa

  • 26 kwietnia 2023 r. (środa) w godzinach 8:00-16:00

w Urzędzie Dzielnicy Wawer (sala 112, 1. piętro)
ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa

odbędą się konsultacje dot. projektów dokumentacji wykonanej w ramach ww. zadania.

Spotkania odbędą się z udziałem przedstawicieli Lasów Miejskich – Warszawa.

Poniżej elektroniczna  wersja projektu dokumentacji urządzeniowej dla terenu dzielnicy Wawer wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Link do elektronicznej wersji uproszczonego planu urządzenia lasów.

W załączniku do artykułu znajduje się formularz, w którym mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi. 

Dane kontaktowe do osób które będą dostępne dla mieszkańców podczas procedury wyłożenia dokumentacji UPUL:

lub

Zainteresowani mieszkańcy mogą kontaktować się w godzinach 8:00 – 15:00

Załączniki:

Udostępnij:

Alex Wawer

redaktor Wawer News

Więcej Alex Wawer →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *