Wawer uczcił 83.rocznicę Zbrodni Wawerskiej

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele Matki Bożej Królowej Polski. Kolejna część odbyła się symbolicznym Cmentarzu – Pomniku Zbrodni Wawerskiej przy ul. 27 Grudnia.

Na symbolicznym Cmentarzu – Pomniku Zbrodni Wawerskiej przemawiali przedstawiciele władz samorządowych w tym Burmistrz Wawra Norbert Szczepański. Po wspólnej modlitwie nastąpiła ceremonia złożenia wieńców i wiązanek. W wydarzeniu uczestniczył także dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa (BUWiM) Instytutu Pamięci Narodowej Adam Siwek, który oddał hołd pomordowanym. Obecne były także rodzin ofiar oraz młodzież z wawerskich szkół i harcerze.

Istotnym punktem obchodów rocznicowych było odsłonięcie, przy ul. Widocznej 85, tablicy pamiątkowej poświęconej Antoniemu Bartoszkowi, właścicielowi restauracji, w której zabito dwóch podoficerów niemieckich, co było pretekstem do dokonania zbrodni. Bartoszek został skatowany przez Niemców, a następnie powieszony przed wejściem do swojego lokalu Tablica została sfinansowana przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

W ramach obchodów odbyło się także spotkanie okolicznościowe w Bibliotece Publicznej przy ul. Błękitnej 32 a także spacery historyczne na temat Zbrodni Wawerskiej pod nazwą „Wawer, pamiętamy!”, które wyruszyły ze stacji PKP Wawer.

Zbrodnia w Wawrze była jedną z pierwszych masowych egzekucji ludności cywilnej na ziemiach polskich. W odwecie za zabójstwo dwóch podoficerów 538 Batalionu Budowlanego w karczmie Antoniego Bartoszka w Wawrze przy ul. Widocznej, dokonanego przez przestępców, w nocy z 26 na 27 grudnia 1939 r. na rozkaz ppłk. Maxa Daume Niemcy aresztowali 120 mężczyzn – obywateli polskich, z których 114 skazano na śmierć. 27 grudnia 1939 r. rozstrzelano 106 z nich. Egzekucję przeżyło siedmiu, a jeden zdołał uciec przed jej wykonaniem.

fot. Dzielnica Wawer

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Przeczytaj także: