Wsparcie finansowe działań ekologicznych

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer realizuje programy “Zielone wsparcie” i “Zielone wsparcie do 100 proc.” wspierające osoby, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję oraz obejmujące dofinansowanie wkładu własnego dla osób, które uzyskały ze środków budżetu m.st. Warszawy dotację na realizację inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni i likwidują piec na paliwo stałe.

TV Polsat w Kulturotece przy ul. Błękitnej

Zainteresowanie wawerskimi kulturotekami niemaleje. Dziś przy ul. Błękitnej materiał kreciła ekipa TV Polsat, zainteresowana tą unikalną w skali stolicy formą łączenia w tych obiektach funkcji bibliotecznych, kulturalnych, przestrzeni dla seniorów czy miejsc aktywności lokalnej.

Wybory do Rad Osiedli

Rada Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy wyznaczyła termin wyborów do rad jednostek niższego rzędu (rad osiedli) istniejących na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na 14 kwietnia 2019 roku.

Na komisji o kanalizacji i wodociągach

Podczas dzisiejszej komisji inwestycyjnej Rady Dzielnicy, przedstawiciele MPWiK zaprezentowali plan inwestycji w Wawrze na lata 2019-2025. Na komisję przybyło sporo zainteresowanych mieszkańców, którzy razem z radnymi przepytywali gości.