WawerNews.pl- wiadomości lokalne

Ważne, użyteczne i ciekawe informacje o dzielnicy Wawer

Fakty

Zarząd Dzielnicy Wawer zaprasza na spotkanie z Justyną Glusman - koordynatorem ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni w warszawskim ratuszu. Spotkanie...

To lokalne wydarzenie skierowane do mieszkańców dzielnicy Wawer oraz sąsiadów z okolicy. Wydarzenie, które powstało z potrzeby integracji lokalnej społeczności...

Rada Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy wyznaczyła termin wyborów do rad jednostek niższego rzędu (rad osiedli) istniejących na terenie Dzielnicy Wawer m.st....