WawerNews.pl- wiadomości lokalne

Ważne, użyteczne i ciekawe informacje z dzielnicy Wawer

Wawer Historia

Wiele posesji w Wawrze ale także na całej linii otwockiej, zawdzięcza słupki swoich ogrodzeń m.in. szynom dawnej kolejki wąskotorowej czy...