Wsparcie finansowe działań ekologicznych

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer realizuje programy “Zielone wsparcie” i “Zielone wsparcie do 100 proc.” wspierające osoby, które  poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję oraz obejmujące  dofinansowanie wkładu własnego dla osób, które uzyskały ze środków budżetu m.st. Warszawy dotację na realizację inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni i likwidują piec na paliwo stałe. 

1. Pilotażowy program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „ZIELONE WSPARCIE”-

 –Osoby, które w roku 2017 lub 2018 dokonały trwałej zmiany systemu ogrzewania swojego budynku/mieszkania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję i ponoszą w związku z tym zwiększone koszty ogrzewania lokalu mogą ubiegać się od kwietnia 2019 r. o zasiłek celowy w ramach w.w pilotażowego programu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer ul. Włókiennicza 54 ,  tel. 22 872 15 13

Wnioski o zasiłek celowy na zwiększone koszty ogrzewania mieszkania, przyjmują pracownicy socjalni Ośrodka, udzielają także informacji, jakie należy przygotować dokumenty . Do rozpatrzenia wniosków konieczny  jest  wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o zasiłek.

2. Pilotażowy program osłonowy „Zielone wsparcie do 100%” na dofinansowanie wkładu własnego dla osób, które uzyskały ze środków budżetu m.st. Warszawy dotację na realizację inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni i likwidują piec na paliwo stałe. –

program realizowany będzie do grudnia 2019 r.

Wnioski od osób, uprawnionych do ubiegania się o zasiłek celowy na dofinansowanie wkładu własnego w ramach programu „Zielone wsparcie do 100%” przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer przez pracowników socjalnych, adres i telefon  jw.

Wnioski dotyczą osób, które uzyskały w 2018 lub w 2019 r. ze środków budżetu m.st. Warszawy dotację na realizację inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni i likwidują piec na paliwo stałe.

Osoby te powinny złożyć wniosek wraz z załącznikami w Ośrodku, po zawarciu umowy o udzielenie dotacji celowej na realizację a przed zakończeniem inwestycji.

Wzory wniosków oraz wszelkie informacje nt. załączników do wniosków przekazują pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Włókiennicza 54, tel. 22 872 15 13.

Rozpatrzenie wniosku o zasiłek celowy w ramach programu „Zielone wsparcie do 100%”następuje po przeprowadzeniu środowiskowego wywiadu w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej.

źródło: UD Wawer

Skomentuj za pomocą Facebook-a