XXXII Sesja Rady Dzielnicy Wawer | Portal Wawer News- wiadomości lokalne

XXXII Sesja Rady Dzielnicy Wawer

Sesja odbędzie się 12 maja 2021 r. o godz. 17:00, w trybie zdalnym – z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok. (druk 192)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. (druk nr 191)
 6. Informacja Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na temat punktu masowych szczepień w Dzielnicy Wawer.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicach Wilanów m.st. Warszawy i Wawer m.st. Warszawy (Most Anny Jagiellonki). (druk nr 195)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (ulica Podbiałowa). (druk nr 187)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (ulica Sarny). (druk nr 188)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (ulica Tuberozy). (druk nr 189)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania i zniesienia nazwy obiektom miejskim w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (ulica Drozdowa). (druk nr 190)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania i zniesienia nazwy obiektom miejskim w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (ulica Deptak). (druk nr 193)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (ulica Opacka). (druk nr 194)
 14. Informacja z pracy Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że w związku z art.15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) XXXII Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie obrad proszone są o zgłoszenie tego faktu do dnia 11 maja 2021 r. do godz. 16.00 na jeden z poniższych adresów mailowych:

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer druku, którego będzie dotyczyło wystąpienie. W dniu sesji otrzymają Państwo link do zdalnego posiedzenia sesji. W chwili udzielenia głosu przez prowadzącego obrady, zostanie Państwu umożliwiony wstęp na posiedzenie sesji zdalnej i zabranie głosu w dyskusji. Po zakończeniu wypowiedzi, automatycznie opuszczą Państwo zdalne posiedzenie Rady. Całe obrady można śledzić za pomocą transmisji online za pośrednictwem strony internetowej Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej.

Jednocześnie Wydział Obsługi Rady  informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku  oraz treści wypowiedzi.

LINK DO TRANSMISJI

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *