XXXVIII Sesja Rady Dzielnicy Wawer

W dniu 17 listopada 2021 r. o godzinie 17:00 odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym – z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym nr XIII dla Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2021 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2021-2025.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian do statutów Osiedli w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w sprawie projektu zmian Statutów Osiedli w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
  7. Informacja z pracy Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

Link do transmisji obrad

Udostępnij

Przeczytaj także