Zagubiona Dzielnica. Urzecze

Zagubiona Dzielnica. Urzecze to projekt autorstwa Mariusza Raniszewskiego, kulturoznawcy i fotografa. WawerNews.pl ma przyjemność poinformować, że został patronem medialnym projektu razem z naszym bliźniaczym portalem WilanowNews.pl. 

Pana Mariusza spotkaliśmy podczas Zielonych Świątek na Urzeczu w Wawrze.

Ideą projektu jest jak najszersze upowszechnienie odchodzącej wraz z najstarszymi Łurzycokami kultury Urzecza, przejawiającej się w stroju, obyczaju, zwyczajach, przedmiotach codziennego użytku i narzędziach. Obejmuje nadwiślański obszar Warszawy od Saskiej Kępy po Wawer oraz Mokotów i Wilanów. Będzie się opierał na pamięci najstarszych mieszkańców do których zamierza dotrzeć. Aby ją zilustrować autor zarejestruje wypowiedzi oraz udokumentuje elementy kultury niematerialnej, użytkowej i gospodarczej, a także zabudowania oraz ich naturalne otoczenie – krajobraz. Popularyzacji zdobytej wiedzy będzie towarzyszyła jej artystycznie przetworzona forma.

– Cel projektu jest dwoisty i w każdej warstwie wiążący się z tożsamością Warszawian; z jednej strony jest to podkreślenie podmiotowości mieszkańców Urzecza, z drugiej upowszechnienie faktu ich obecności i dawnej kultury. Chciałbym upowszechnić opowieść mówiącą o złożoności rodowodów mieszkańców Warszawy. Zapraszam do kontaktu: mariusz.raniszewski@wp.pl – mówi Mariusz Raniszewski.

fot. WawerNews.pl

Skomentuj za pomocą Facebook-a