„Zima w Mieście” 2023 – zapisy

Od 2 stycznia 2023 r. rozpoczynają się zapisy do kolejnej edycji Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście”.

Jak co roku w okresie ferii warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy będą miały zapewnioną opiekę. Do wyboru zajęcia – sportowe, artystyczne, edukacyjne czy rekreacyjne.

Jak się zapisać?

Pobyt każdego ucznia dofinansowuje stołeczny samorząd. Warszawa pokrywa znacznie ponad połowę kosztów. Opłata po stronie rodziców to 15 zł dziennie za dwa posiłki, w tym jeden ciepły, oraz 35 zł dziennie za opiekę. Jest to stawka kilkukrotnie niższa od stawek półkolonii oferowanych na rynku komercyjnym. Zapisy do Akcji „Zima w Mieście” 2023 w elektronicznym systemie zgłoszeń rozpoczną się 2 stycznia 2023 r. od godziny 8:00 i potrwają do 15 stycznia 2023 r. – zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, zawierającymi szczegółowy harmonogram. W systemie znajdują się również oferty placówek organizujących Akcję.

Rodzice dzieci rejestrują się na stronie warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl za pomocą numeru PESEL dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku. Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 20.01.2023 r. o godzinie 16.00.

Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 23.01.2023 r. od godziny 8.00 do 31.01.2023 r. do godziny 12.00 należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są na stronie warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl.

Feryjne Placówki Edukacyjne (FPE)

Pobyt każdego ucznia dofinansowuje stołeczny samorząd. Warszawa pokrywa znacznie ponad połowę kosztów. Opłata po stronie rodziców to 15 zł dziennie za dwa posiłki, w tym jeden ciepły, oraz 35 zł dziennie za opiekę. Jest to stawka kilkukrotnie niższa od stawek półkolonii oferowanych na rynku komercyjnym.

Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7:00 lub 8:00 do 16:00 lub 17:00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym w Warszawie.

Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

Akcja „Wspólna Warszawska Zima”

Również od 2 stycznia 2023 r. od godziny 8:00 rozpoczynają się zapisy za pośrednictwem systemu zgłoszeń do Akcji „Wspólna Warszawska Zima” organizowanej przez Miasto Stołeczne Warszawa i Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci – UNICEF. Projekt finansowany jest przez UNICEF i adresowany do dzieci uchodźców, przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Aby zapisać dziecko należy wejść na stronę warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl, w zakładce „Dzieci z Ukrainy” zostaną zamieszczone wszystkie informacje (również w języku ukraińskim). Procedura zapisów dzieci z Ukrainy do „Wspólnej Warszawskiej Zimy” jest analogiczna do zapisów do Akcji „Zima w Mieście” 2023.

W 2023 roku ferie zimowe w województwie mazowieckim trwają od 13 lutego do 24 lutego.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *